top of page
עטרה | שיווק פירות וירקות

 

חברת עטרה מתמחה בגידול פירות וירקות בשטחיה החקלאיים, קנית תוצרת של בתי אריזה וחקלאים שונים, ושיווקם ללקוחות החברה.

 

לוגו, ניירת חברה, מודעות, משאית ועוד

 

-חזרה לשאר הפרויקטים

bottom of page