top of page
הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

 

ה"לשכה לטכנולוגית המידע בישראל" היא עמותה ציבורית המאגדת, מפתחת ומייצגת את כל אנשי טכנולוגיות המידע והתקשוב בישראל.

 

- לאתר של הלשכה

 

-חזרה לשאר הפרויקטים

bottom of page