top of page
החברה הגיאולוגית הישראלית

 

החברה הגיאולוגית הישראלית היא עמותה שנוסדה בשנת 1954. החברה המאגדת בתוכה את העוסקים בתחומים השונים של מדעי כדור הארץ בישראל.

 

- לאתר של ההחברה הגיאולוגית הישראלית

 

-חזרה לשאר הפרויקטים

bottom of page